(NDH) (NDH) Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã giảm sở hữu tại Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS - HNX) xuống còn 3,14%.

Từ 22/09 đến17/10/2014, PVcomBank đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu PVS, tuy nhiên, hết thời gian giao dịch, PVcomBank chỉ mua được 7.074.900 cổ phiếu PVS do thị trường chưa phù hợp.

Sau khi giao địch được thực hiện, PVcomBank đã giảm sở hữu tại PVS từ 4,72% (21.094.500 cổ phiếu) xuống còn 3,14% (14.019.600 cổ phiếu).

Trước đó, ngày 4/9/2014, PVcomBank đã bán hết 5 triệu cổ phiếu PVS như đã đăng ký bán trước đó. Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, PVcomBank đã giảm tỷ lệ sở hữu tại PVS từ 5,84% (26.094.500 cổ phiếu) xuống còn 4,72% (21.094.500 cổ phiếu).

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu PVS bình quân dao động trong biên độ 39.800 – 45.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 5.137.655 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 217,9 tỷ đồng/phiên.

Bình Minh - NDH