(ĐTCK-online) Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) vừa thông báo kết quả sản xuất kinh doanh ước tính 5 tháng đầu năm 2010. Theo đó, PV Drilling ước đạt 2.400 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Riêng trong tháng 5/2010, PVD ước doanh thu 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,8%, và lợi nhuận đạt được 110 tỷ đồng, tương ứng tăng 15% so với trung bình tháng của quý 1/2009. Công ty cho biết, kết quả kinh doanh trong tháng 5/2010 tăng cao là nhờ vào hoạt động ổn định của ba giàn khoan đang sở hữu và hai giàn khoan thuê là Topaz Driller và Offshore Resolute. Từ đầu tháng 6/2010, bên cạnh các giàn khoan hiện đang hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, PV Drilling sẽ tiếp tục gia tăng dịch vụ khoan với giàn khoan thứ ba thuê từ Maersk Convincer để cung cấp dịch vụ cho Hoàng Long JOC nâng tổng số giàn khoan do PV Drilling cung cấp lên sáu giàn. Qua đó, giúp PVD hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2010 đề ra. Năm 2010, Công ty dự kiến doanh thu 5.100 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2009 và lợi nhuận sau thuế 810 tỷ đồng, tương đương với kết quả sản xuất năm 2009.