Từ 23/06 đến 22/07/2015, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chưa thoái được bất kỳ cp trong toàn bộ 855,404 cp của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD), giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 0.28%.

Được biết, nguyên nhân là do thị trường không thuận lợi

Tài liệu đính kèm:
20150724_20150724 - PVD - BC gdcp - NHTMCP Dai chung VN.pdf

Phương Thảo