Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí (HOSE: PVF) đã quyết định bán 10% cổ phần đang nắm giữ tại Petro Land (PTL).

Theo đó, PVF sẽ chuyển nhượng 10% vốn đang sở hữu tại Petro Land cho đơn vị khác. Trong tỷ lệ 10% này, 5% là ủy thác của PVFC Land - công ty con của PVF. Trước đó, phần vốn góp của PVF trong dự án Petro Tower Vũng Tàu cũng đã được bán. Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVF chính thức công bố việc công ty này đang thoái dần vốn khỏi lĩnh vực bất động sản. Hiện tại, PVF chỉ còn góp vốn vào Công ty cổ phần Du lịch biển Mỹ Khê với tỷ lệ 11%.