(ATPvietnam.com) -Tổng Công ty tài Chính cổ phần Dầu khí (mã chứng khoán: PVF) vừa có công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý I/2010.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý I/2010 của PVF tăng trưởng 82,5% so với cùng kỳ năm 2009 là do doanh thu tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu trong quý I/2010 của PVF tăng hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương tăng 138,8% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, do thị trường chứng khoán hồi phục và chính sách cơ cấu danh mục đầu tư hợp lý đã đưa doanh thu từ kinh doanh chứng khoán tăng 7.901%, đồng thời hoàn nhập từ dự phòng tăng thêm 409 tỷ đồng, tức tăng 618,6% so với quý I/2010. Mặt khác, doanh thu của PVF từ các mảng khác cũng tăng trưởng mạnh như: doanh thu từ mua bán kỳ hạn, bán quyền bán chứng khoán (tăng 1.565%); Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần (tăng 19,3%). Tuy nhiên, chi phí của PVF cũng tăng khá mạnh, tỷ lệ thuận với tốc độ tăng doanh thu như : Chi phí kinh doanh chứng khoán tăng 2.514% do cơ cấu lại danh mục đầu tư; Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 393%; chi phí lãi và các khoản tương tự tăng 121% so với cùng kỳ năm 2009. Được biết, trong quý II/2010, PVF phấn đấu đạt 1.520 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận là 204 tỷ đồng, qua đó sau 6 tháng đầu năm PVF sẽ hoàn thành 64,2% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận do Đại hội cổ đông đề ra. Được biết, kế hoạch năm 2010 của PVF là vốn điều lệ giữ ở mức 5.000 tỷ đồng, doanh thu đạt 5.059 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 490 tỷ đồng. Huyền Vũ