(CafeF) – Tính đến ngày 12/1, tỷ lệ sở hữu của PVFC tại Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đã tăng lên 12,32%. > PVFC đã mua hơn 3 triệu cổ phiếu PVI