ĐHCĐ TCty Tài chính CP dầu khí (mã CK: PVF) ngày 29.3 đã thông qua kế hoạch lợi nhuận 2009 với mức lợi nhuận trước thuế 400 tỉ đồng, cổ tức 4,3%.