Riêng Quý III/2011, PVG đạt 13,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 63% so với cùng kỳ 2010, đưa mức lãi lũy kế 9 tháng lên 136,7 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch và tăng 460,3%.

CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVG) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2011.

Trong Quý III, doanh thu thuần của PVG tăng 32% so với cùng kỳ 2010, đạt 858,15 tỷ đồng và lợi nhuận gộp là 43,16 tỷ đồng, tăng 24%.

Hoạt động tài chính mang về cho PVG khoản doanh thu 4,7 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức 12,44 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, nhưng chi phí cho hoạt động này cũng giảm tương ứng từ 4,8 tỷ xuống 0,7 tỷ.

Kết thúc Quý III/2011, PVG đạt 13,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, ghi nhận mức tăng 63% so với cùng kỳ.

Nâng mức lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 136,7 tỷ đồng, tăng 460,3% so với cùng kỳ năm trước

So với kế hoạch 148,5 tỷ đồng cả năm, kết thúc 9 tháng đầu năm Công ty đã hoàn thành 92% chỉ tiêu kế hoạch.

PVG