(ATPvietnam.com) -Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS) thông báo, TCT Tài chính CP Dầu Khí Việt Nam PVFC đã đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu.