Ngày 17/11/2011, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 115/GCN-UBCK cho Tổng CtyCP Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PVX).

Theo đó PVX được chào bán 250.000.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:

12.500.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu;

12.500.000 cổ phiếu chào bán cho người lao động;

125.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

100.000 cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược.

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là CtyCP Chứng khoán Dầu Khí.

Dự kiến, số tiền thu được từ đợt phát hành là 2.700 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng 2.267 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty thành viên.

Tổng CtyCP Xây lắp Dầu khí Việt Namcó vốn điều lệ thực góp 2.500 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Tầng 25 tòa nhà CEO, lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

SSC