(Stox.vn) - Năm 2011, CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) đặt mục tiêu 18.000 tỷ đồng doanh thu và 1.556 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 146,5% và 64,8% so với kết quả thực hiện năm 2010.

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (HNX: PVX) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2011 trình Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 23/4 tới đây. Theo đó, năm 2011 PVX đặt mục tiêu sản lượng đạt 20.000 tỷ đồng, doanh thu tương ứng là 18.000 tỷ đồng, tăng 146,5% so với kết quả thực hiện năm 2010. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cũng phấn đấu đạt 1.556 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 64,8% so với 944 tỷ đồng lợi nhuận kiểm toán năm 2010. Tổng công ty dự kiến mức cổ tức năm 2011 là 17% trên vốn điều lệ. Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị PVX đặt kế hoạch tập trung đầu tư phát triển 18 đơn vị thành viên chủ chốt về xây lắp chuyên ngành dầu khí, xây dựng công nghiệp, dân dụng và đầu tư bất động sản. Tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm lớn trong năm 2011, gồm: Công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, Dự án trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch... Theo báo cáo kiểm toán năm 2010, PVX đạt 7.297 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế 943,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 586,5 tỷ đồng. Tổng công ty cũng đã trả cổ tức đợt 1/2010 là 10% và sẽ tiếp tục thực hiện trả cổ tức đợt 2 sau khi được Đại hội cổ đông thông qua. Được biết, từ 7h30-12h30 vào ngày 23/4/2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội, PVX sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. V.Nguyễn PVX