Quốc hôị Indonesia (DPR) trong phiên họp toàn thể ngày 25/10 đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2014.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Phó Chủ tịch DPR Sohibul Iman cho biết tất cả các phái trong DPR đêù đã đồng ý vơí dự thảo Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2014 của Chính phủ Indonesia.

Kế hoạch trên đã thiết lập các chỉ tiêu cho nền kinh tế đất nước trong năm tơí, vơí tốc độ tăng trưởng 6%, tỷ lệ lạm phát 5%, tý giá giưã đồng nôị tệ rupiah và đồng đôla là 10.5000 Rp/USD, lãi suất trái phiêú kho bạc kỳ hạn 3 tháng là 5,5%.

Trình bày dự thảo Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2014 trước Quốc hôị, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Chatib Basri đã giải thích rằng mặc dù chính phủ đang phấn đâú để đạt được tăng trưởng tôí đa, song tốc độ tăng trưởng 6% là mức hợp lý và khả thi nhất trong bôí cảnh rủi ro kinh tế toàn câù hiện nay.

Trong kế hoạch ngân sách năm 2014, thu ngân sách được thiết lập ở mức 1.667.100 tỷ Rp, chi ngân sách 1.842.500 tỷ Rp, thâm hụt ngân sách 175.400 tỷ RP, tương đương 0,69% Tổng sản phẩm Quốc nôị (GDP).

Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục duy trì chính sách trợ giá năng lượng trong năm 2014 , ở mức 282.100 tỷ Rp, trong đó dành 210.700 tỷ RP cho nhiên liêụ vơí khôí lượng xăng dâù quy đôỉ là 48 triêụ kilôlít và và 71.400 tỷ Rp cho điện.

Đáng chú ý giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đâù trong Kế hoạch ngân sách của Indonesia năm 2014, khi được cấp tơí 368.800 tỷ Rp, tương đương 20,2% tổng chi tiêu nhà nước./.