Đây cũng là hoạt động mở đầu cho Tuần văn hóa – du lịch Hội An kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng Hội An và chào mừng việc chính thức thành lập thành phố Hội An.