(NLĐ)- Đó là nhận định chung của các doanh nghiệp (DN) VN tại hội thảo về các biện pháp tự vệ thương mại trong khuôn khổ WTO và pháp luật VN do Bộ Công Thương phối hợp cùng Ủy ban châu Âu tổ chức ngày 26-3, tại TPHCM.