Bạn nghĩ như vậy có nên không và phượt như nào là đúng ???Comment NGAY tại đây !!!! #saostarYourOpinion

Võ Bá Tước