TTO - Máy chơi nhạc Egg Shaped MP3 được thiết kế trong một hình dáng có một không hai rất dễ thương.