(HNMO) – Qualcomm Inc. (Nasdaq: QCOM), nhà phát triển và phát minh CDMA và các công nghệ vô tuyến tiên tiến khác, vừa loan báo họ đã đề bạt Ông Jing Wang lên làm Phó Chủ tịch Điều hành.