Mới ghé 1 quán cafe dễ thương, họp mặt bạn bè hay offline ở đây thì hay quá. Giá nước cũng ok nữa, chỉ từ 17k thôi. Anh chủ quán còn nhận đặt chỗ riêng từng khu vực, tiện cho tổ chức sinh nhật hay offline. Giới thiệu với pàkon đây. Cafe GỐM, 590/29 CMT8, hẻm đối diện Cv Lê Thị Riêng. Hình nè ...

Mới ghé 1 quán cafe dễ thương, họp mặt bạn bè hay offline ở đây thì hay quá. Giá nước cũng ok nữa, chỉ từ 17k thôi. Anh chủ quán còn nhận đặt chỗ riêng từng khu vực, tiện cho tổ chức sinh nhật hay offline. Giới thiệu với pàkon đây. Cafe GỐM, 590/29 CMT8, hẻm đối diện Cv Lê Thị Riêng. Hình nè 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Mới ghé 1 quán cafe dễ thương, họp mặt bạn bè hay offline ở đây thì hay quá. Giá nước cũng ok nữa, chỉ từ 17k thôi. Anh chủ quán còn nhận đặt chỗ riêng từng khu vực, tiện cho tổ chức sinh nhật hay offline. Giới thiệu với pàkon đây. Cafe GỐM, 590/29 CMT8, hẻm đối diện Cv Lê Thị Riêng. Hình nè 1. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/01.jpg[/IMG] 2. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/02.jpg[/IMG] 3. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/03.jpg[/IMG] 4. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/04.jpg[/IMG] 5. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/05.jpg[/IMG] 6. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/06.jpg[/IMG] 7. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/07.jpg[/IMG] 8. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/08.jpg[/IMG] 9. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/09.jpg[/IMG] 10. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/10*2.jpg[/IMG] 11. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/11*2.jpg[/IMG] 12. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/12*1.jpg[/IMG] 13. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/13*2.jpg[/IMG] 14. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/14*1.jpg[/IMG] 15. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/15*1.jpg[/IMG] 16. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/16*1.jpg[/IMG] 17. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/17*1.jpg[/IMG] 18. [IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j234/whiterabbit*2006/18*1.jpg[/IMG] Mới ghé 1 quán cafe dễ thương, họp mặt bạn bè hay offline ở đây thì hay quá. Giá nước cũng ok nữa, chỉ từ 17k thôi. Anh chủ quán còn nhận đặt chỗ riêng từng khu vực, tiện cho tổ chức sinh nhật hay offline. Giới thiệu với pàkon đây. Cafe GỐM, 590/29 CMT8, hẻm đối diện Cv Lê Thị Riêng. Hình nè 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.