Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Đức phát triển thương mại và tăng cường đầu tư tại Việt Nam.