Những ý kiến đóng góp của giới chức Việt Nam và Hoa Kỳ tại hội thảo "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Một giai đoạn năng động mới" vừa diễn ra...