(GD&TĐ) - Không được lợi dụng hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa để vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Học sinh Trường tiểu học Tiền Phong (Hà Nội) tham quan làng gốm Bát Tràng

Đó là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi.

Để đủ điều kiện tổ chức hoạt động, cơ sở cần đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Có đủ đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Thông báo công khai tại địa điểm tổ chức hoạt động giấy phép tổ chức hoạt động, danh sách giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên, chương trình hoạt động và dự toán thu, chi tài chính của khóa học.

Dự thảo cũng ghi rõ, các cơ sở giáo khi tổ chức các hoạt động ngoài trời (đi thực tế, tham quan, du lịch…) phải đảm bảo an toàn về tính mạng và các quyền lợi hợp pháp về vật chất, tinh thần cho người học, người dạy; đồng thời phải có trách nhiệm trong việc tham gia bảo hiểm rủi ro.

Giám đốc sở GD&ĐT cấp phép hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân; xác nhận đăng ký hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp, các trường THPT, THPT có nhiều cấp học (trong đó có cấp trung học phổ thông), phổ thông dân tộc nội trú (cấp tỉnh), các TTGDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện xác nhận đăng ký hoạt động đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, phổ thông DTNT (cấp huyện) và trung tâm học tập cộng đồng.

Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Lập Phương