Hỏi:

small_9702.jpg Hiện nay, việc nhập khẩu mỹ phẩm có phải xin phép hay đăng ký quản lý không? Nếu trong giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không đăng ký ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm thì có được nhập khẩu mặt hàng này không? (Dương Thị Mỹ Hoa,P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM) phẩm thì có được nhập khẩu mặt hàng này không? (Dương Thị Mỹ Hoa,P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM) Trả lời: Đối với mỹ phẩm nhập khẩu, căn cứ theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, thì hình thức quản lý mỹ phẩm nhập khẩu là đăng ký lưu hành (Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế - Phụ lục 03). Khi đã có số đăng ký, doanh nghiệp được nhập khẩu theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, trị giá, không phải xin phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng nhập khẩu. Theo khoản 2.2, điều 2, mục II Thông tư số 06/2006/TT-BYT ngày 16/5/2006 của Bộ Y tế quy định thương nhân được phép xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Việc nhập khẩu mỹ phẩm không phụ thuộc vào đơn vị đứng tên đăng ký trong giấy phép lưu hành mỹ phẩm.