Đây là tên chung cho bộ phận quản lý tài sản tại Châu Á của Prudential.

Ngày 15/11, Tập đoàn Prudential đã công bố thương hiệu mới Eastspring Investments cho hoạt động quản lý tài sản tại Châu Á - là thành viên của tập đoàn Prudential Châu Á.

Công Ty Quản Lý Quỹ Prudential Việt Nam sẽ được đổi tên vào đầu năm tới thành Công ty Quản Lý Quỹ Eastspring Investments.

Prudential Châu Á đang quản lý tổng tài sản 80 tỷ USD (tính đén 30/09/2011) và hoạt động tại 10 thị trường trong khu vực. Công ty đang dẫn đầu Châu Á với việc quản lý các quỹ đầu tư đa quốc gia.

Thương hiệu mới sẽ thay thế tên gọi công ty Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam tại thị trường Việt Nam, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản. Hàn Quốc và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Thương hiệu mới sẽ không áp dụng đối với các hoạt động Bên doanh ở Trung Quốc và Ấn Độ, hoặc tại Hồng Kông của BOCI- Prudential. Kế hoạch thay đổi thương hiệu tại các quốc gia sẽ tuân theo chấp thuận của chính phủ tại các nước.

Đây chỉ là thay đổi tên gọi và không có bất kỳ thay đổi nào khác. Các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ của Prudential Việt Nam và công ty Tài Chính Prudential vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, không có bất kỳ một thay đổi nào khác.

Nguồn CafeF