Ông Lê Huy Hùng, trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán ARTEX) vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới về việc quản lý tách bạch tài khoản chứng khoán.