Các nhà thiên văn học Anh đã tạo ra được một bản đồ vũ trụ hồng ngoại nhạy cảm nhất từng được làm. Kết hợp dữ liệu trong thời gian ba năm, họ đã tạo ra một bức ảnh chứa 100.000 thiên hà trên một diện tích gấp bốn lần kích thước của toàn mặt trăng.