Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Quảng Bình và Hà Tĩnh, hai địa phương dự báo là nơi bão số 7 đổ bộ, khẩn trương sơ tán dân tại những vùng thấp ven biển, cửa sông và có nguy cơ lũ lớn.