Giadinh.net - Trường trung học Pocatello ở Idaho, (Mỹ) đã làm một điều hiếm có khi đưa quảng cáo loại bánh pizza của một cửa hàng địa phương lên... bài thi.