Quảng cáo của Nike gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng hãng này có cái nhìn sai lầm về phụ nữ Ả-rập do phụ nữ nước này không đeo khăn choàng và chạy trên đường như vậy.

Hoài Thu