Hanoinet - Thăm, làm việc và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam sáng 19/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực của Quảng Nam trong năm 2008 đầy khó khăn, thách thức, vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế khá bền vững trong nhiều năm gần đây.