Ngày 21.10, chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) Briu Liếc cho biết trưa 22.10 sẽ đưa 10 tấn gạo lên đồn biên phòng 649 (thuộc xã biên giới A Xan) để cứu trợ khẩn cấp cho 1.000 người dân Lào ở huyện giáp ranh Kà Lùm (Lào).

Trước đó ông Ny Son, chủ tịch huyện Kà Lùm điện thoại yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp cho người dân Lào bị cô lập từ bão số 9 đến nay và đang hết sức khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh cũng đã đồng ý cho Tây Giang thực hiện cứu trợ cho huyện Kà Lùm. Được biết, tại huyện Tây Giang có 4 xã biên giới bị cô lập từ sau bão số 9 đến nay. Gạo cứu trợ đã nhiều ngày chưa thể đưa lên 4 xã do tắc đường. Theo ông Liếc, có khả năng trưa 22.10, đường lên biên giới sẽ thông, huyện sẽ đưa ngay 63 tấn gạo lên cho 4 xã này. Đoàn Nguyễn