Tiến hành các đợt trục vớt cổ vật từ các con tàu bị chìm gần biển Cù lao Chàm, Hội An từ năm 2004 đến năm 2007, Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Quảng Nam đã thu được hàng chục ngàn cổ vật.