Khi xác nhận giấy tờ, chính quyền địa phương đã “chua” thêm chi tiết “gia đình chưa thi hành án” khiến đương sự khó xin việc làm.