PNO - Ngày 5/8, thông tin từ Chi cục Vệ sinh ATTP Quảng Ngãi cho biết: Sau 1 tuần lấy 3 mẫu kiểm nghiệm gửi đi Đà Nẵng xem xét, Chi cục vừa nhận được kết quả không có hóa chất tinopal trong các mẫu bún.

Nhận định của cơ quan chức năng: có thể lượng bún tiêu thụ tại Quảng Ngãi không cao, nên bún được sản xuất ở quy mô hộ gia đình, tiêu thụ ngay trong ngày nên phụ gia và hóa chất không được sử dụng.

Sắp tới, Chi cục sẽ tăng cường giám sát định kỳ về VSATTP tại cơ sở sản xuất bún để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, sẽ phân tích, kiểm nghiệm các chất độc hại khác như axit oxalic, formaldehic - là những chất giúp giữ bún tươi lâu, không ôi thiu và cọng dai hơn.

TRUNG VIỆT