(PL)- Ngày 29-9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết chi cục đã phát hiện 197 vụ vi phạm kinh doanh trong chín tháng.