TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế vừa đã ký quyết định phê duyệt dự án phòng chống trừng phạt về thể chất và tinh thần đối với trẻ em tại tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức Plan International tài trợ với vốn đầu tư gần 786 triệu đồng.