Tỉnh Quảng Ninh vừa phát động và trích từ quỹ Cứu trợ của tỉnh 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Quang Ninh trich 2 ty dong ung ho cac tinh Tay Bac bi thiet hai do mua lu - Anh 1

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc.

Theo đó, tỉnh phát động, kêu gọi các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, đơn vị, lực lượng vũ trang tích cực ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Quảng Ninh tham gia ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Cùng với số tiền phát động đợt này, tỉnh Quảng Ninh trích từ quỹ Cứu trợ của tỉnh 2 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc.

Lã Tiến