Tại Khu công nghiệp Diên Sanh Hải Lăng (Quảng Trị), Công ty TNHH Hiếu Giang vừa làm lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất que hàn điện Xuyên Á. Đây là nhà máy sản xuất que hàn đầu tiên tại miền Trung.