Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị vừa cho biết Đội kiểm lâm cơ động đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức truy quét nạn phá rừng, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng giáp ranh các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hướng Hóa.