Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trả lời về khoản vay 15.000 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV...