TT - Các nhà khoa học đã làm một cuộc đột phá trong việc tìm hiểu cách thức lây lan của virus HIV khi lần đầu tiên quay phim tiến trình hoạt động của nó. Theo Telegraph, các nhà nghiên cứu nhận thấy vi khuẩn được truyền từ các tế bào bị nhiễm sang các tế bào mạnh khỏe theo một cách chưa từng được biết trước đây.