Nhập siêu đã ở mức 7,36 tỷ USD, bằng 56,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, gấp 3 lần so với tỷ lệ nhập siêu cùng kỳ năm trước.