Mỗi nước đều chọn riêng cho mình một loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của quốc gia đó, bạn có biết hết các quốc gia đó không?

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 1

Hoa tulip.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 2

Hoa keo vàng.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 3

Hoa hồng đỏ.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 4

Hoa mẫu đơn.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 5

Hoa súng trắng.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 6

Hoa đỗ quyên.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 7

Hoa anh túc đỏ.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 8

Cỏ ba lá.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 9

Hoa muồng yến.

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa - Anh 10

Hoa sen.

Mộc Trà