(Toquoc) - Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nói: Năm 2009, Quốc hội phải nâng cao chất lượng công tác giám sát. Theo đó, nội dung giám sát phải là những vấn đề nổi cộm trong xã hội, và khi làm thì phải đến nơi, đến chốn để tranh thủ sự đồng tình của cử tri.