Gói giải pháp cứu trợ thị trường tài chính lớn nhất kể từ cuộc khủng khoảng 1929 do Nhà Trắng đề xuất trị giá 700 tỷ USD đã bị các nghị sĩ bác bỏ đêm qua, đẩy phố Wall vào cơn hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử.