Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đó là giải pháp cho việc giảm nhập siêu (năm 2008 dự kiến 10,8- 10,9 tỷ USD)...Chi tiết...