(Chinhphu.vn) - Sáng 26/11, với tỷ lệ 92,4% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

>> Dự thảo Nghị quyết về chất vấn được Quốc hội thông qua

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Theo Nghị quyết, Quốc hội hoan nghênh quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công việc nhằm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2011, tạo đà cho việc triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ KT-XH mà Quốc hội đã xác định cho năm 2012 và những năm sau, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giữ lạm phát ở mức một con số; triển khai thực hiện các giải pháp quyết liệt để nền kinh tế không rơi vào tình trạng trì trệ, sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển.

Quốc hội ghi nhận một số giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành đã cam kết trước Quốc hội, bao gồm các giải pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp – nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài chính, ngân hàng.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, xác định chỉ tiêu từ năm 2012 giảm số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông từ 5-10% mỗi năm, giảm mức độ ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, lấy năm 2012 là năm thiết lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự, an toàn giao thông…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, lựa chọn các ưu tiên đầu tư trong 5 năm tới lên gấp 2 lần giai đoạn 2005-2010; phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới, hỗ trợ nông dân sản xuất lúa để bảo đảm giữ được 3,8 triệu ha đất trồng lúa…

Đối với giáo dục, đào tạo, xây dựng Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, quy định chặt chẽ các điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài, đào tạo từ xa, đào tạo tại chức để đảm bảo chất lượng đào tạo đại học. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, không để gây quá tải và áp lực cho học sinh cấp cơ sở.

Trong lĩnh vực tài chính, thực hiện cơ chế giá thị trường đối với điện, xăng, dầu, than và các hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác, có chính sách hỗ trợ phù hợp các đối tượng chính sách. Trong lĩnh vực ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, bảo đảm hoạt động hiệu quả, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đa dạng, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, quản lý chặt chẽ thị trường vàng, không để giá vàng trong nước chênh lệch quá lớn so với giá thế giới…

Cũng trong sáng 26/11, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Cơ yếu với 91,8% tỷ lệ đại biểu tán thành, theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cơ yếu, Bộ trưởng Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ…

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Thực hiện Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế và làng nghề; thực hiện tốt công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;…

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII cũng được Quốc hội thông qua với 94% tổng số đại biểu tán thành. Chương trình gồm 85 dự án luật, 6 dự án pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức và 38 dự án luật, 3 dự án pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị.

Thành Chung