Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong quý 1 năm 2008, các doanh nghiệp FDI đã góp vốn đầu tư thực hiện trên 1,68 tỷ USD, tăng 24% so với vốn thực hiện của cùng kỳ năm trước