Quý II/2017 đã ghi nhận có tới hơn 183.000 cử nhân, thạc sĩ sau đại học chưa thể tìm được việc làm. Con số này cao hơn rất nhiều so với cùng kì 2016.

Theo VTC