Nếu được phê duyệt, quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ hoạt động như thế nào trong bối cảnh giá cả “leo thang” hiện nay?...