(CafeF) - Năm 2008, Việt Nam lập kỹ lục về thu hút vốn đăng ký FDI trong đó thị trường bất động sản Việt Nam tuy nguội lạnh nhưng lại hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư ngoại.